Ekoglobal

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, Eko Global olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Eko Global, Aydınlatma yükümlülüğünü, sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortamlar kullanmak suretiyle yerine getirebilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri ve Mühendislik Hizmetleri alanında faaliyet göstermekte olan “ EKO GLOBAL ” Eski Havaalanı Cad. No:78/A Çiğli – İZMİR adresinde, bulunan “ Eko Global “ olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Tarafınıza ait kişisel veriler, Eko Global tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

İşe alım ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması,
Başvurunuzun ve söz konusu pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
Başvuru sürecinin şirketimizin iç politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesi, sonuçlandırılması ve denetimi ile başvurunuza ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi,
Muhaberat süreçlerinin yürütülmesi,
Şirket yerleşkelerinde güvenliğin sağlanması
Hizmet verdiğimiz kurum, kuruluşlarına ve onların ilgili tarafları ile ilgili süreçler
ve benzeri amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.ekoglobalsaglik.com adresinde yer alan Eko Global Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Eko Global tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, başta ana şirketimiz ve şubelerimiz olmak üzere iş ortaklarımıza, hizmet verdiğimiz kurum, kuruluşlarına ve onların ilgili taraflarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara, bağımsız denetim şirketlerine ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı
Eko Global tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla, Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, iş başvuru sürecinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla Eko Global tarafından e-posta, faks, kariyer siteleri, sosyal medya, matbu form, danışmanlık firmaları, kamera kayıtları ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Eko Global tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bu hususu sayfanın altında linki bulunan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Genel Müdürlük adresimize ( “ Eko Global İş ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Sağlık Güvenlik Eğitim Mühendislik Müşavirlik San. Tic. A.Ş. ” Eski Havaalanı Cad. No:78/A Çiğli – İZMİR) ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Eko Global, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verinizin Eko Global tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Eko Global nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu sayfanın altında linki bulunan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Genel Merkez adresimize ( Eko Global İş ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Sağlık Güvenlik Eğitim Mühendislik Müşavirlik San. Tic. A.Ş.” Eski Havaalanı Cad. No:78/A Çiğli – İZMİR ) ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirebilirsiniz.


 • BARİLLA-GİDA
 • DALGIÇLAR-EKMEK
 • DROGSAN-İLAÇ
 • DURUKAN-ŞEKERLEME
 • EKİN-KOLEJİ
 • ERTAN-UN
 • ERTAN-YEM
 • EXACT-SYSTEM
 • HAZ-MERMER
 • KALMAKSAN
 • KAVAKLIDERE-ŞARAPLARI
 • LUPAMAT
 • NURİS-PREFABRİK
 • STOLLER
 • TEMEL-CONTA
 • Turkarslan
 • YVES-ROCHER
 • ZUMDİEC
 • abb-elektrik
 • alp-kauçuk
 • armin-elektrik
 • aselsan
 • atik-metal
 • batisoke
 • batıberon
 • batıçim
 • botas
 • ecem
 • egelim
 • ekoendustri
 • eti-elektro
 • euroserve
 • fss-fren
 • habas
 • k 626 1398075445
 • k 626 1398075572
 • k 626 1398075585
 • k 626 1398075597
 • k 626 1398075610
 • k 626 1398075621
 • k 626 1398075662
 • k 626 1398075673
 • k 626 1398075715
 • k 626 1398075849
 • k 626 1398075873
 • k 626 1398075888
 • micha
 • olmuksan
 • polat-enerji
 • sarten
 • sheraton-hotel
 • surtas
 • tolon
 • uğur-kiremit
 • vestel
 • webasto
 • özaltın
  Genel Müdürlük
  Eski Havaalanı Cad.
  No:78/A Çiğli
  İZMİR
  İletişim
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  444 8 356
  Takip Edin

  Kvkk Politikası | © Ekoglobal Tüm hakları saklıdır. Powered by Os.