Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İtiraz İşlemleri

  • İşkolu kodlarına yapılacak itirazların önemi ve uygulama tarihleri,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarına itiraz yolu ve süresi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan İdari para cezalarının mevzuata uygunluğu, bu cezalara itirazlar,
  • Denetim elemanlarınca işyerlerinde yapılan tespitlerin sonuçları, bu tespitlere itiraz yolları,
  • Hangi prim ve idari para cezaları için zaman aşımı def’inde bulunulabileceği bilgisi,
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin kuruma gönderilebilmesi için yapılması gereken işlemler,
  • Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarına yapılacak itirazlar gibi konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri EKOGLOBAL İSG tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.