İşyerlerinin Tescili, Devri, Nakli Veya İntikali

 • İlk defa açılacak işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescili için gerekli işlemler,
 • Birden fazla yapılan inşaatların tescil işlemleri,
 • İnşaatların anahtar teslimi suretiyle yapımında izlenecek yol,
 • Konsorsiyum veya iş ortaklıklarınca yapılan işlerin tescil işlemi,
 • Kısmen yapılan inşaatların maliyetlerinin hesabı ve dosya tasfiyesi,
 • Kurumdan kullanıcı kodu ve şifre alınması, bu konuda düzenlenecek vekaletnamenin içeriği
  İşyerinin devri, nakli, intikali veya kapanması gibi durumlarda yapılması gereken uygulama,
 • 2 yıl sigortalı çalıştırılmaması durumunda yapılacak işlem,
 • İşyerlerinin işkolu kodları, tehlike sınıfları ve derecelerinin belirlenmesi, Kurumca yapılan hatalı işlemlere karşı yapılan itiraz süreleri ve mercii,
 • Tehlike sınıfı ve derecelerini etkileyen değişiklikler üzerine işverence yapılacak işlemler,

Defter ve belgelerin geçersiz olduğu haller gibi konularda eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri EKOGLOBAL İSG tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

  Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.