İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Bağımsız Denetim ve Raporlama

EKOGLOBAL İSG bünyesinde Emekli İş Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişliği kökenli uzmanlar bulunmaktadır. Bu uzmanlar tarafından:

  • 4857 İş Kanunu ve ilgili mevzuat,
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat,
  • 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuat,
  • 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve ilgili mevzuat,
  • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve ilgili mevzuat,
  • 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

kapsamında firmaların resmi denetimlere hazırlıklı olması amacıyla “Denetim ve Raporlama” hizmeti verilmektedir.  

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.