İş Sözleşmesi Hazırlama, Kontrol, Feshi İşlemleri Hakkında Hizmet Akdi Danışmanlığı

İş sözleşmesi hazırlama, kontrol etme ve sözleşme feshi işlemleri hakkında verilen hizmet akdi danışmanlığı konularında aşağıdaki eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri verilmektedir:

  • Hizmet akdinin feshinin geçersizliği halinde yapılacak işlemler,
  • Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun tip sözleşmelerin hazırlanması.

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.