İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri

^7AA11033085EB80BA9494D90F1AD31EF51E987721D4FA7A4E9^pimgpsh_fullsize_distr

İŞYERİ HEKİMLİĞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirim yapılmak üzere “İşyeri Hekimliği” hizmeti verilmektedir.

İşyeri Hekimliğini Destekleyen Hizmetlerimiz:
– Ağır İş Muayenesi /Portör Muayenesi
– Ağır İş Muayenesine Esas Laboratuvar Tetkikleri
– Akciğer Filmi- Odyometri (İşitme) Testi- Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
– Tam Kan Tetkiki- Toksikolojik Testler
– Ağır Metaller
– Biyokimyasallar Testler
– Bulaşıcı Hastalık Testleri

İSG DANIŞMANLIĞIHİZMETLERİ
İş Güvenliği Danışmanlığını Destekleyen Hizmetlerimiz:
– Risk Değerlendirmelerinin yapılması,tehlikelerin tespit edilmesi veönerilerin hazırlanması,
– Acil Eylem Planı Hazırlanması
– İş Sağlığı Güvenliği mevzuatınınöngördüğü içerikte eğitimlerin verilmesive belgelendirilmesi,
– Aylık denetim ve gözetim faaliyetlerininyürütülmesi,
– Aylık İş Sağlığı Güvenliği Kuruluüyeliğinin yürütülmesi,
– üzeltici faaliyetlerin takibi.
– Saha denetimlerinin yapılması.

İŞ GÜVENLİĞİUZMANLIĞI HİZMETLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nabildirim yapılmak üzere “İş GüvenliğiUzmanlığı” hizmeti verilmektedir.

İş Güvenliği Mühendislik Test veKontrolleri:
– Kazanların Periyodik Testi,
– Kompresörlerin Periyodik Testi,
– Kaldırma Araçlarının Periyodik Testi,
– Forkliftlerin, Liftlerin veYük Asansörlerinin Periyodik Testi,
– Elektrik Tesisatı ve TopraklamaKontrollerinin Yapılması,
– Paratoner Topraklama Test veKontrollerinin Yapılması.

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.