İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri

İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde işverenlerce yapılması gereken işlemler,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetleri,

Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmenin koşulu,

İş kazası ve meslek hastalığında işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu gibi konularda eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri EKOGLOBAL İSG tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.