Elektrik Kontrolleri

Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 YIL,

– Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 YIL,

– Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

– Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 YIL,


– Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 YIL,

– Sabit olmayan tesisler için:
– Sabit işletme elemanları için: 1 YIL,

– Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 AY,

– Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 YIL

Sürelerini aşmamak üzere test ve kontrolleri EKOGLOBAL İSG tarafından yapılmalıdır

Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü ise, EKOGLOBAL İSG tarafından YILDA BİR süreyle yapılmalıdır:

MUAYENE ADI İLGİLİ MEVZUAT
Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü, Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 40

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.