Çevre Görevlisi Hizmetleri

cevregorevlisi

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 12.11.2010 ve27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Ekoglobal çevre birimi, yönetmelik uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ’ni alarak tecrübeli kadrosuyla hizmet kalitesini kanıtlamış bir şirkettir.Ekoglobal çevre birimi, çevre mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülükleri,çevre görevlileri aracılığı ile işveren adına yasal yükümlülüğü yerine getirmektedir.

ÇEVRE GÖREVLİSİ Kimdir?

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevlidir.

Çevre Görevlisi Çalıştırma ve Çevre Yönetim Birimi Kurma Kriterleri
Tesis veya faaliyetlerden;

a) Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca Alınması gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yeralan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.
(*) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesihususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre Kanununca alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

Sağlık kuruluşları ve hastanelerden,yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.

Çevre Danışmanlık Firmaları İlgili Çevre Görevlisini:

– Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,

– Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir, tam gün görevlendirir.

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.