Çevre Danışmanlığı

» Çevre Danışmanlığı

ÇESAM, sürdürülebilir çevre danışmanlık hizmetleri ile çevresel konularda çalışmalar gerçekleştirmektedir. İşletmenizin büyüklüğüne ve risklerine göre aylıkperiyodik denetimler gerçekleştirilmektedir.ÇESAM merkez telefonlarından, e-posta adreslerinden, faksından ve ilgili uzmankişiden sürekli olarak danışmanlık hizmeti alınabilir.

ÇESAM Çevre Danışmanlık Konuları:
1. Çevresel Ön Durum TespitiTüm işletme proseslerinin çevreyeetkileri açısından incelenmesi, uygunsuzluklarınve düzeltme faaliyetlerininbelirlenmesi, tespit edilen hususlarınüst yönetime raporlanması

2. Atık Yönetim Planının HazırlanmasıBir yıl boyunca izlenerek kayıtlarıntutulması ve 1 yılın sonunda 3 yıllık“Atık Yönetim Planı” oluşturularakValiliğe bildirim yapılması(Valilik’e bildirilmesi zorunludur)

3. Atık Beyan Formlarının HazırlanmasıHer yıl şubat ayına kadar Çevre İlMüdürlüğü’ne verilmesi (Zorunludur)

4. İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulmasıve Takibi

5. Atık Bertaraf Yöntemlerinin veFirmalarının Belirlenmesinde TeknikDestek Verilmesi

6. Periyodik Denetimlerinin Yapılmasıve Raporlanmasıİşyeri Çevre Mevzuatları açısındanperiyodik olarak denetlenir ve raporlamayapılır.

7. Çevresel Acil Durum PlanlarınınOluşturulması

8. Çevresel Acil Durum Planlarının Hazırlanmasıve Tatbikatının YapılmasıPeriyodik olarak sızıntı ve dökülmeyeilişkin tatbikat yapılır ve raporlandırılır.

9. Tehlikeli Atık Yönetim PlanınınHazırlanması

10. Atık Azaltma Teknolojileri KonusundaTeknik Destek Verilmesi

11. Atık Envanterinin Oluşturulması

12. Tehlikeli Atık AlanlarınınOluşturulmasında Teknik DestekVerilmesi

13. Atık Analizlerinin Yaptırılması

14. Mevzuat Değişiklikleri HakkındaFirmanın Bilgilendirilmesi

15. Çevre Bilinçlendirme EğitimleriVerilmesi

Bu bağlamda verilen eğitimler:
• Çevrenin önemi ve çevre kirliliğininsonuçları
• Çevre kirliliğine neden olan atıklarve çeşitleri (işlemeden kaynaklananatık ve çeşitleri)
• Çevre Mevzuatı gereği sorumluluklarve görevler
• Çevresel yaptırımlar

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.