Atık Taşıma Depolama ve Bertaraf Hizmetleri

» Atık Taşıma Depolama ve Bertaraf Hizmetleri

atik-tasima-depolama
Çevre ve İnsan için tehlike arzeden yanıcı, yakıcı, kanserojen,patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümüne verilen genel bir tanımlamadır.

Tehlikeli atıkların canlıların sağlığını tehdit eden özelliklerinden dolayı diğer atıklardan ayrı olarak uygun bir şekilde toplanıp işlem görmesi zorunludur.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme arttıkça, beraberinde atık miktarı da artmakta ve gelişme ile birlikte tehlikeli atık kavramı çevre sorunları arasında yerini almıştır.

Toplumların ekonomik gelişmeden vazgeçmeleri beklenemeyeceğinden,çözüm hem ekonomik gelişmeyi devam ettirecek, hem de çevreyi koruyacak yeni yaklaşımların geliştirilmesidir.

Çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan tehlikeli atıkların doğrudan uzaklaştırılması çevresel açıdan büyük sakıncalar yaratmaktadır.

İnsan sağlığını doğrudan veyadolaylı yönden tehdit eden bu türatıkların özel işlemlerden geçirildikten ve tehlike yaratan kirleticiler minimum düzeye indirildikten sonra uzaklaştırılması gerekmektedir.

Ekoglobal çevre birimi, ülkemizde var olan Tehlikeli Atik sorununa uzman kadrosu ile çözümler geliştirmektedir.

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.