Asıl İşveren-Alt İşveren (Aracı) İlişkisine Yönelik Hukuksal İşlemler

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN (ARACI) İLİŞKİSİNE YÖNELİK HUKUKSAL İŞLEMLER

Asıl İşveren ve “Aracı” olan Alt İşveren ilişkisinde müteselsil sorumluluk gibi konularda eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri EKOGLOBAL İSG tarafından gerçekleştirilmektedir.

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.