İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

Diğer işyerlerinde,

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışan sayısınıza göre işyerinizde kaç saat iş güvenliği uzmanı çalıştırmanız gerektiğini hesaplayın

İŞYERİ HEKİMİ
Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışan sayısınıza göre işyerinizde kaç saat işyeri hekimi çalıştırmanız gerektiğini hesaplayın

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışan sayısınıza göre işyerinizde kaç saat diğer sağlık personeli çalıştırmanız gerektiğini hesaplayın