Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 18 Aralık 2014 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in 7. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre, az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu kalmıştır ve çok tehlikeli sınıfta süreler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika

diğer sağlık personeli bulundurmak zorunludur.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışan sayısınıza göre işyerinizde kaç saat iş güvenliği uzmanı çalıştırmanız gerektiğini hesaplayın

İŞYERİ HEKİMİ
Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışan sayısınıza göre işyerinizde kaç saat işyeri hekimi çalıştırmanız gerektiğini hesaplayın

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışan sayısınıza göre işyerinizde kaç saat diğer sağlık personeli çalıştırmanız gerektiğini hesaplayın